bopen

Нашият работен процес

тест

Оптимизиране на разходите и работните процеси

Стратегия за управление на риска

Управление рискови активи АД е нишова компания с експертиза в анализите и оптимизирането на фирми и предприятия, които са в затруднено положение. Опитът и порфесионалната ни компетентност са фокусирани в менажиране на рискови активи на нашите партньори – от одит и първоначален анализ на работните процеси, препоръки за оптимизиране на разходите, до микро и макро стратегия за развитие, както и стратегия за управление на риска.


01. Анализ на дейността

Първата стъпка винаги е най-трудна. Нашите специалисти анализират текущото състояние на вашия бизнес и изготвят пълен отчет на дейността.

02. Преструктуриране и оптимизация

Втората крачка е на база на направения вече анализ да се изготви план за преструктуриране и оптимизация на дейността на вашия бизнес.

03. Мониторинг и консултации

След приключване на първите две стъпки, можем да пристъпим към мониторинг на дейсността с цел изчистване на допълнителни грешки. Също така можем да ви консултираме при проблеми в бъдеще.

04. Мениджмънт и стабилизация

При някои от клиентите се предпочита директно последната крачка от работния ни процес. Пълен контрол върху всички дейности на вашия бизнес.

Услуги

Управление на рискови предприятия и фирми в несъстоятелност

Мониторинг и консултация

Мониторинг и консултация – съчетание от една все повече налагаща се чуждица и познатата ни дума консултация, двете в съчетание обаче имат решаваща роля за растежа на една фирма. Мониторингът или наблюдаването на една структура както в цялостния и производствен процес, така и по звена, може да се извършва в два варианта:

  1. Вариант едно е, когато той се осъществява за да се направят сътветните изводи и да се дадат насоки за подобряване на работата във Фирмата.
  2. Вариант две е, когато вече е направен цялостния анализ на дейността на фирмата и мониторинга е последващ с цел да се наблюдава дали направените препоръки от анализа се спазват и дават съответните резултати .

Мениджмънт и стабилизация

Мениджмънт и стабилизация – това е една от малкото предлагани услуги на пазара. Тя включва както управлението на дадени активи, така и ангажимента да се постигнат определени резултати в процеса на менажирането им.

Поемането на управлението на определена структура или актив се предхожда от извършването на цялостния анализ и определянето на резултатите, които трябва да се постигнат, както и стъпките за тяхното постигане.

Тази услуга по същество включва в себе си както преструктурирането и оптимизацията, така и мониторинга и консултациите, разликата тук се крие в това, че реалното управление се поема от наши специалисти, за което ние носим и определените отговорности. Това е начина да докажем, че стоим зад данните от анализа направен от нас и имаме сигурността ни в стъпките препоръчани в него за подобряване състоянието на фирмата или актива, сигурността ни във възможността да се оптимизира и направи печеливш или да се подобри нормата на печалба.

Преструктуриране и оптимизация

Всяко едно дружество дори и най добре работещите в един момент започват да се движат на инерционен принцип в част от извършваните дейности. При някои е от прекалено бързото разрастване при други от натовареността, при трети от свиването на пазара или появата на силна конкуренция. Това е моментът, в който се налага преструктуриране и оптимизация на дейността.

Преструктурирането и оптимизацията не са самоцел – те се извършват на база изготвен цялостен анализ на дейността.


Анализ на дейността

Структуриране и Оптимизация

Мониторинг и Консултации

Мениджмънт и Стабилизация

Маркетинг и Реклама

 

За нас

Управление Рискови Активи АД е иновативна компания за българския пазар. Нашата мисия е да направим бизнес климата в България една идея по-добър и професионален. Стремим се всеки нов проект, който поемем да завърши с положителен резултат. Ние предлагаме индивидуални решения за всеки бизнес, съобразявайки се с текущото му състояние и възможностите за бизнес развитие. Нашите финансови консултанти и експерти ще върнат финансовата стабилност на компанията Ви с правилната стратегия за управление! Доверявайки се на нас, вие правите първата правилна крачка към дългосрочния успех.Нашите доволни контрагенти

Екип

Хората отговорни за вашия успех

Професионалисти в оценка на риска, оптимизиране на разходите и повишаване на рентабилността

Блог

Новини за нашите проекти и дейснотта на компанията.

Контакти

Можете да се свържете с нас, ако смятате, че сме вашия подходящ партньор

Оттук започва финансовата стабилност на Вашата компания!

Контакти


Вашите имена

Мейл за контакт

Вашият телефон

Тема на запитването

Вашето съобщение

Качи файл